Monitorovací sw NET-G

Software pre vzdialený dohľad nad sledovanými objektmi. Slúži pre rýchle a bezpečné spracovanie dát na pulte centrálnej ochrany.

 

Profesionálny monitorovací software NET-G uspokojuje potreby firiem s dohľadovým a prijímacím centrom pre vzdialený monitoring stavu objektov. Umožňuje rýchlo a bezpečne spracovávať dáta z rôznych pultov centrálnej ochrany.

 

Výhody software pre stráženie objektov NET-G:

  • Veľmi vysoká bezpečnosť dát – uložené dáta sú veľmi dobre chránené použitou klient/server architektúrou. Základ tvorí FirebirdSQL databáza, ktorá je určená pre systém fungujúci v nepretržitej prevádzke.
  • Sieťová prevádzka – software NET-G možno využiť ako pre prevádzku na lokálnom PC, tak možno v sieti vzájomne prepojiť niekoľko pracovísk.
  • Vzdialený prístup – k software sa možno pripojiť vzdialene. Servisný technik môže nový objekt napojiť do systému priamo u zákazníka.
  • Otvorenosť rôznym zariadeniam – možno pripojiť celý rad prijímačov od rôznych výrobcov zabezpečovacích systémov.
  • Variabilita – základom software NET-G sú dva moduly: monitorovací modul AppPco a modul ovládačov AppDriver. Príslušné ovládače sú potom dodané v závislosti na tom, aké zariadenia PCO zákazník používa. Ďalším modulom v NET-G je modul AppServis, ktorý obhospodaruje rôzne druhy servisov. Napr. servis zabezpečujúci prehranie zvuku či príhovoru k akejkoľvek udalosti, servis umožňujúci odosielanie udalostí ako SMS na mobilný telefón a pod.
  • Neobmedzenosť – v systéme možno definovať neobmedzený počet objektov. Objektom môže byť strážený objekt, strážený automobil, kontaktná osoba, firma alebo pracovisko dispečingu. Ku každému pripojenému PCO možno definovať neobmedzené množstvo prevodných tabuliek správ, objektov atď. Tieto prevodné tabuľky umožňujú zlúčiť napr. rádiové a telefónne objekty definované v PCO do jedného objektu v systéme NET-G.
  • Prehľadnosť – každý z definovaných objektov je zaradený a má svoje miesto v tzv. stromovej štruktúre, podobnej tej, akú poznáme z bežných operačných systémov. Túto štruktúru možno meniť, upravovať, rozširovať o ďalšie objekty, sprehľadňovať ju vytváraním skupín a podskupín.
  • Podrobnosť a detailnosť – ku každému objektu možno priradiť ľubovoľný počet vlastností (texty, grafika, prevodné tabuľky, unifikované typy adries alebo skladových kariet a ďalšie). Tieto dáta možno združovať do formulárov, ktoré sa dajú priradiť ku ktorémukoľvek objektu.
  • Jednoduchá editácia objektu – jednoduché zadávanie veľkého množstva strážených slučiek, podsystémov, kontaktov a ďalších údajov

 

FOTOGALÉRIA

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848