Monitoring osôb

Využívajú títo zákazníci

Technológia pre monitorovanie ľudí zvyšuje ich bezpečnosť a detekuje stavy tiesne. V prípade ohrozenia života alebo inej obmedzujúcej situácie môže sledovaná osoba kontaktovať dispečing a privolá si pomoc.

Dodávame hardware a software, ktorý umožňuje strážiť osoby pohybujúce sa voľne v teréne aj v uzavretých priestoroch.

  • Mobilné tiesňové jednotky – pre osoby, ktoré sa voľne pohybujú mimo vyhradené budovy alebo areály je určená jednotka, ktorá vie posielať GPS polohy, detekovať krízové stavy, privolať pomoc, telefonovať a strážiť technický stav zariadenia.
  • Domáce tiesňové jednotky – predovšetkým pre seniorov, ktorých je nutné monitorovať vo svojom byte, je určené stacionárne zariadenie. Hlavná jednotka systému vie pripojiť bezdrôtové tlačidlá, úchyty do sprchových kútov, požiarne a bezpečnostné snímače atď. Toto zariadenie potom umožňuje privolať pomoc, automaticky detekovať krízové a technické stavy a telefonovať na dispečing.
  • Systém tiesňových tlačidiel – je určený pre domovy pre seniorov alebo akékoľvek pracovisko s možnosťou napadnutia personálu (nemocnice, nákupné centrá, benzínové stanice atď.). Hlavným prvkom je komunikátor REGGAE s integrovaným prijímačom bezdrôtových tiesňových tlačidiel a tiesňové tlačidlá v rôznych prevedeniach. Tiesňové správy sú zasielané na pult centrálnej ochrany PCO.

Zvýšte bezpečie detí, seniorov a zamestnancov v nebezpečných prevádzkach.

Výhody používania technológií pre monitoring osôb

  • Zariadenia boli vyvinuté špeciálne pre tiesňové aplikácie
  • Odolné zariadenia s vysokou životnosťou

  • Prepojenie s monitorovacou aplikáciou 1Box
  • Využitie kombinácie prenosových trás a multiSIM kariet

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Stiahnite si leták tiesňové tlačidlá – Leták Tiesňové tlačidlá SK.pdf

Pozrite sa na stránky o tiesňovej systéme pre sociálne služby HelpLivi

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848