Certifikát Generálneho riaditeľstva hasičského záchranného zboru

Schvalovací list hasičů

Schvaľovacie listy GR HZZ.pdf

Naše zariadenia pre monitoring objektov spĺňajú všetky právne predpisy platné na úseku požiarnej ochrany. Vyhovujú normám a testom o bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibilite.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848