Zákazníci

To log in to G2B, Global II Bratislava radio network administration please click here.

Zákazníci

Manuals for VIDEOFIED alarm systems

Zákazníci

 

Panels

EN – PANEL – W & WIP – INSTALL.pdf

EN – PANEL – XL – 04.04 – MANUAL.pdf

EN – PANEL – XTO – 04.04 – MANUAL.pdf

EN – PANEL – XT – 04.04 – MANUAL.pdf

EN – PANEL – XLL – 04.04 – MANUAL.pdf

EN – PANEL – W & WIP – DATA.pdf

RSI – XTO MOUNTING – EN.pdf

EN – PANEL – XTO – DATA.pdf

EN – PANEL – XT – DATA.pdf

EN – PANEL – XL – DATA.pdf

EN – PANEL – XLL – DATA.pdf

Detectors

EN – CAM OUT – OMVC 200 601 702 – INSTALL.pdf

EN – MOTIONVIEWER – IMV – INSTALL.pdf

EN- CONTACT – IDC 200 601 701 – INSTALL.pdf

222-IMV – DATA SHEET – IMV 200 601 701 – JUN2013EN.pdf

EN- CONTACT – IDC 200 601 701 – DATA.pdf

Controls

221-XMB – DATA SHEET – XMB 210 611 711 – JUL2013EN.pdf

211-XMB – INSTALL SHEET – XMB 210 611 711 – EN.pdf

Sirens

EN – SIREN OUT – OSX – INSTALL.pdf

EN – SIREN OUT – OSX – DATA.pdf

FR – SIREN – WIS100 – DATA PRELIMINARY.pdf

Accessories

EN – PANEL – WIO100 – NOTE.pdf

EN – WIFI MODULE – WWB100 – DATA.pdf

EN – KIT – MB – INSTALL.pdf

2212-MB – DATA SHEET – MB 100 – EN.pdf

Certificates of conformity

detector-OMV200-certificate

detector-OMV210-certificate

panel-XTip210-certificate

keypad-xma210-certificate

remote keyfob-rc200-certificate

Certificates specifying security level

detector-omv210-certificate security level

remote keyfob-rc200-certificate security level

panel_xtip210_certificate security level

detector-omvc200-certificate security level

Others

EN – PANEL – SWINGER SHUTDOWN – NOTE.pdf

EN – PANEL – CHIME – NOTE.pdf

240-XT – APP NOTE – PROGRAMMABLE OUTPUTS – EN.pdf

240-XT – APP NOTE – PROGRAMMABLE INPUTS – EN.pdf

EN – PANEL – XTENDER – NOTE.pdf

EN – MENU – W – 05.20.00.XXX – OTHERS.pdf

EN – PANEL – PARTITIONING – NOTE.pdf

EN – MENU – XT – 04.04 – OTHERS.pdf

EN – MENU – XLL – 04.04 – OTHERS.pdf

Pricing list of NAM technology division products and services for 2016 – Slovakia

Zákazníci

You can download 2016 pricing list valid for Slovakia here: Cenník PCO 2016 pre Slovensko

 

 

Manuals for REGGAE comunicators

Zákazníci

 

REGGAE mini GT/GTbz

 

REGGAE GT/GTbz

 

REGGAE GLT/GLTbz

 

NSG receiver

 

 

The winner is…

Zákazníci
Honza Říman
Honza Říman

 

(Čeština) Služba 1Box® sia

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Czech and Slovak.

(Čeština) Marketingové materiály

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Czech.

Marketingové materiály z konference Technologie pro bezpečná města

Zákazníci

Katalogy

1) Katalog 1Box®

Technologie pro monitorovací a dohledová centra.

Katalog 1Box.pdf

2) Katalog ONI system 2016

Technologie pro GPS a rádiové sledování vozidel.

Katalog ONI system 2016.pdf

3) Katalog Videofied ochrana venkovních prostor

Bezdrátový systém s video verifikací, ideální pro venkovní a opuštěné areály.

Katalog Videofied venkovní prostory.pdf

4) Katalog Videofied ochrana vnitřních prostor

Bezdrátový systém s video verifikací, ideální pro obytné prostory.

Katalog Videofied_vnitřní prostory.pdf

 

Letáky

1) Spolehlivé technologie pro města

Přehled produktů a služeb pro města.

Leták_Spolehlivé technologie pro města.pdf

2) Videofied ochrana venkovních prostor

Bezdrátový systém s video verifikací, ideální pro venkovní a opuštěné areály.

Leták Videofied venkovní a opuštěné plochy OMV CZ.pdf

3) Videofied ochrana pro obytné domy

Bezdrátový systém s video verifikací, ideální pro ochranu obytných prostor, detektor OMVC.

Leták Videofied obytné domy OMVC CZ.pdf

4) Řízení veřejného osvětlení a dodávek tepla

Systém pro ovládání veřejného osvětlení, hlášení poruchových stavů a identifikace vstupů do rozvaděčů.

Leták_Řízení veřejného osvětlení a dodávek tepla.pdf

5) Systémy pro přivolání pomoci

Hardware a software umožňující detekovat stavy tísně – mobilní i lokální tísňové jednotky.

Leták tísňová tlačítka.pdf

6) NCL21 Undercover

Magnetický GPS tracker s dlouhou výdrží – sledování pohybu osob, vozidel, pohybu úklidových čet.

Leták_NCL21_pro města.pdf

7) Sledování komunální techniky

Přehled o celodenním provozu různých vozidel od traktorů s nástavbami až po specializovaná vozidla silniční údržby.

Sledování technických vozidel.pdf

8) Chytré zabezpečení vozidla

Informace o podezřelé manipulaci s vozidlem prostřednictvím SMS nebo emailu – krádež kol, krádež vozidla, nehoda na parkovišti.

Chytré zabezpečení vozidla.pdf

9) Snížení nákladů na vozový park

Informace o tom, jak lze uspořit náklady na spotřebu PHM, zamezit nadměrnému opotřebení a zbytečným opravám vozidel. Informace o tom, kdo řídil, jak jel, jakou měl spotřebu paliva, apod.

Snížení nákladů na vozový park.pdf

10) Evidence vozového parku

Zkrácení času potřebného na administrativu, data o ujetých kilometrech, řidičích, stylu jízdy, spotřebě, apod.

Evidence vozového parku.pdf

 

Manuály

Manuál aplikace NAM tracker

Mobilní aplikace pro GPS sledování vozidel.

Manuál aplikace NAM tracker.pdf

 

Videa

Představení společnosti NAM system, a.s.

Časná defibrilace v Ústeckém kraji

Více informací o Projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji můžete získat zde: Projekt časné defibrilace v Ústeckém kraji.pdf

 

Tísňová tlačítka v nemocnicích – reportáž ČT 1

Zajištění ochrany a bezpečí osob v Domově pro seniory

 

Fotogalerie

Autumn special price – service 1Box® videofied FREE for 1 year

Zákazníci

0001″ width=“621″ height=“877″ />

(Slovenčina) 1Box cloud

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Aplikačná schéma 1Box

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Czech and Slovak.

Zákazníci

Current manuals for TICK tracker

TICK tracker User Manual

TICK tracker_User Manual.pdf

 

TICK tracker application manual

You can find out how to download the application and how to register onto it here. The manual also provides detailed summaries of each function that you can use in the application.

TICK tracker application manual.pdf

 

Overview of battery endurance

We are constantly improving the TICK tracker and are trying to extend its battery endurance even further. Battery life depends on the hardware and firmware version of the specific device.

See how long the battery will last for in your specific device.

Hardware version NCL21E-2 FW to 536 inclusive Operating modes hw2_fw536.pdf
Hardware version NCL21E-2 FW 540 and higher Operating modes hw2_fw540.pdf
Hardware version NCL21E-3 FW 540 and higher Operating modes hw3_fw540.pdf
Hardware version NCL21E-3 FW 543 and higher Operating modes hw3_fw543.pdf

How do you find out what hardware and firmware you have got?

Just follow the instructions in the video. Or contact us at helpdesk@namsystem.net and we will be happy to assist you.

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovenčina) Zľavová akcia roku – služba 1Box® videofied na 1 rok ZADARMO

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Slovak.

NAM Manager v.4.0.2.4

Zákazníci

Download the installation file here: NAM-manager-4.0.2.4
 

(Čeština) PODPORA PRO SPRÁVCE PCO/NET-G K SOFTWARE MOJEPCO

Zákazníci

Sorry, this entry is only available in Czech and Slovak.

Zákazníci

Aktuelle Handbücher für GPS-Tracker TICK

Das Benutzerhandbuch des Produktes TICK-Tracker

TICK-Tracker Benutzerhandbuch.pdf

 

Das Benutzerhandbuch des Produktes TICK-Tracker-App

Hier stellen Sie fest, wie man das App herunterladen kann und wie man sich einloggt. Das Handbuch bietet ebenfalls eine eingehende Übersicht aller Funktionen, die Sie im App nutzen können.

TICK-Tracker-App Benutzerhandbuch.pdf

 

Übersicht der Akkulaufzeit

Der Tracker TICK wird ständig verbessert und wir sind stets bemüht, die Akkulaufzeit zu verlängern. Die hängt von der Hard- und Firmware-Version der bestimmten Einheit ab.

Prüfen Sie, wie lange ist die Akkulaufzeit direkt bei Ihrem Gerät.

Hardware-Version NCL21E-3 Firmware-Version 543 und höher Betriebsmodi_hw3_fw 543.pdf

 

Wie stellen Sie fest, welche Hard- und Firmware-Version es in Ihrem Gerät gibt?

Halten Sie sich an die Anweisungen im folgenden Video. Oder fragen Sie uns ruhig unter helpdesk@namsystem.net und wir helfen Ihnen weiter.

 

Zákazníci

HelpCare – a system for calling help and ensuring the safety of people

HelpCare can be used for various purposes and in different places like hospitals, schools, local authorities and shopping centres etc.

Look at HelpCare general catalogue to find out how you can solve threatening situations and protect people and property just from the press of a button.

 

Czech version Katalog HelpCare CZ.pdf

English version Catalogue HelpCare EN.pdf

German version Katalog HelpCare_DE.pdf

 

Do you take care of seniors? Look at our specialized HelpCare catalogue for senior accomodation and care services.

 

Czech version Katalog HelpCare_domovy seniorů_CZ.pdf

English version Catalogue HelpCare_senior accomodation_EN.pdf

German version Katalog HelpCare_seniorpflege_DE.pdf

 

 

 

Contact us

Control room
ONI system
+ 420 737 900 300

Supervision
NAM®technology
+ 420 603 493 885